Online adverteren

 

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

De NBBU is de belangenbehartiger van ruim 1.100 professionele intermediairs op de arbeidsmarkt, voornamelijk in het mkb-segment van de branche. De leden van de NBBU bieden werk aan ruim 200.000 medewerkers en hebben daarmee een aandeel van 25% in de Nederlandse flexbranche. Het lidmaatschap van de NBBU is een kwaliteitswaarborg voor goed ondernemerschap. De NBBU is aangesloten bij MKB-Nederland.

Redactieformule

Flexibelwerkt.nl is opiniërend, agendasetting en informatief. De website richt zich op ontwikkelingen en de actualiteit in de flexmarkt en wil bijdragen aan de verdere professionalisering en beeldvorming van de uitzendbranche.

Doelgroep, bereik

Flexibelwerkt.nl richt zich primair op NBBU-leden leden en hun medewerkers: ruim 7.000 flex-professionals in het segment van het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast is Flexibelwerkt.nl er voor stakeholders van de NBBU, waaronder beleidsmakers bij overheden (landelijk en lokaal), politieke functionarissen, CWI/UWV, Kamers van Koophandel en MKB-Nederland.

 

Aanleverspecificaties

Formaat .JPG, .PNG
Grootte max 99 kb
Resolutie 126 dpi

Informatie, reserveren, aanleveren

NBBU
T 033 – 476 02 00
E info@nbbu.nl

(Advertenties kunnen door de NBBU zonder opgaaf van redenen worden geweigerd)

Banner
1200 x 287 pixels

1/2 Banner
576 x 280 pixels

1/4 Banner
435 x 435 pixels

 

Tarieven*

Banner (1200 x 287 pixels) €1.475
1/2 Banner (576 x 280 pixels €790
1/4 Banner (435 x 435 pixels) €405

Kortingen

Bij twee plaatsingen 10% korting, bij vier of meer plaatsingen 20% korting.
Bij reservering voor een specifieke plaats wordt het advertentietarief verhoogd met 15%.

*Prijzen exclusief btw voor plaatsing gedurende één kwartaal

 

Periode

Kwartaal 2

Plaatsing

1 maart 2017 – 1 juni 2017

Aanleveren

Uiterlijk 23 februari 2017