FLEXIBEL WERKT

Flexibel Werkt is een kwartaaluitgave NBBU. De NBBU is de belangenbehartiger van ruim 1200 professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Het lidmaatschap van de NBBU is een kwaliteitswaarborg voor goed ondernemerschap.

Redactieadres en advertentieverkoop

NBBU, Stadsring 171
3817 BA Amersfoort
T 033 476 02 00
E info@nbbu.nl
I www.nbbu.nl

Uitgever: © NBBU

Overname van de tekst of gedeelten daarvan is toegestaan, mits de titel en de uitgever worden vermeld. Voor overname van foto’s en illustraties moeten rechten worden betaald aan de rechthebbenden. U kunt hierover contact opnemen met de uitgever.

Disclaimer

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de NBBU. Hoewel deze website met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan de tekst van deze site worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de informatie die hier wordt gegeven. De website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.
Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.
Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via e-mail (info@nbbu.nl) aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderszins verbeterd kan worden, horen wij dit graag van u.