Moderniseer de arbeidsmarkt


In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer formuleerde de NBBU een aantal speerpunten ten aanzien van de arbeidsmarkt.


 
 

De arbeidsmarkt staat een revolutie te wachten als het gaat om automatisering en robotisering. De impact die technologische ontwikkelingen hebben, gaat onze fantasie te boven. Ondertussen lijken we niet te willen accepteren dat de arbeidsverhoudingen een metamorfose hebben ondergaan ten opzichte van de situatie in 1907, toen de Wet op de arbeidsovereenkomst werd ingevoerd. Veel politici houden wanhopig vast aan het vaste dienstverband, terwijl de economische en technologische vooruitgang nieuwe standaarden op de arbeidsmarkt vereist. Het bestaansrecht van een zzp’er wordt afgemeten aan loon, arbeid en gezag, terwijl toch duidelijk moet zijn dat een zelfstandig ondernemer een eigen zelfstandige positie verdient. De NBBU wil dat er een oplossing komt voor dit knelpunt. Wat ons betreft wordt er in het volgende kabinet dan ook plek ingeruimd voor een minister van Arbeidsverhoudingen.

Intermediair als opstap naar werk

Een derde van de uitkeringsgerechtigden die het werk hervat, doet dat via een uitzendbureau. Voor velen betekent het een duurzame hervatting van hun werkende leven. Een jaar later zijn ze nog steeds aan het werk. We kunnen nog veel meer werkzoekenden kans op werk bieden als de zeer hoge sociale premies die uitzendbureaus moeten afdragen worden verlaagd. Intermediairs kunnen ook een oplossing bieden voor ouderen die steeds langer – nu tot boven de 67 jaar – moeten doorwerken. Vooral mensen die werkzaam zijn in zware beroepen, wordt geadviseerd tijdig over te stappen naar een minder belastende functie. Intermediairs zijn in staat intersectorale van-werk-naar-werktrajecten te organiseren. Hiervoor is het natuurlijk wel nodig dat ook intersectorale afspraken worden gemaakt over tijdige om- en bijscholing.

Binden en boeien van flexpersoneel

Hoe staat het met de mobiliteit en de arbeidsmarktkansen van werknemers met een vast dienstverband? Is die echt beter dan die van mensen met een flexibel contract? Nee, we moeten zorgen dat randvoorwaarden worden verbeterd. Dat flexkrachten worden geschoold, dat ze een hypotheek kunnen krijgen, dat er werk- en inkomenszekerheid wordt geboden. Flexmedewerkers zijn momenteel het kind van de rekening. Zij ontberen de mogelijkheid stappen te zetten op de carrièreladder. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de flexmedewerker? De NBBU stimuleert leden deze leemte te vullen en te investeren in het binden en boeien van hun flexkrachten. Niet alleen flexmedewerkers zijn hierbij gebaat, het intensiveert ook de relatie met de opdrachtgever als intermediairs afspraken maken over opleidingen en carrièreperspectief. Het plaatsen van mensen op werkplekken die passen bij hun opleiding en ambitie, zorgt ervoor dat de positie van intermediairs ook op maatschappelijk en politiek vlak in een gunstiger daglicht komt te staan.

 
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *