Hypotheken voor uitzendkrachten


De NBBU heeft zich met ruim 30 leden (uitzendorganisaties) aangesloten bij een project dat hypotheken voor uitzendkrachten mogelijk maakt. Met behulp van de Arbeidsmarktscan van onderzoeksbureau Intelligence Group krijgen uitzendkrachten een document over hun arbeidsmarktpositie. Bij goede vooruitzichten komt een hypotheek en daarmee een eigen woning voor hen binnen handbereik.
Q
Waarom is het belangrijk dat de NBBU zich bij dit project heeft aangesloten?
A
Voor uitzendkrachten is het momenteel moeilijk de aanschaf van een woning te financieren. Banken stellen standaard een vast contract als eis of beoordelen het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Afwijkingen daarvan voor flexwerkers zijn mogelijk, maar in de praktijk vaak (te) ingewikkeld. En dat terwijl de arbeidsmarkt in hoog tempo flexibiliseert: een vast contract is allang geen garantie meer voor de toekomst en flexibel werk wordt steeds meer norm. Hypotheekverstrekkers zouden veel meer moeten kijken naar de toekomstige kansen van mensen op de arbeidsmarkt in plaats van naar contractvorm en arbeidsverleden. Dat kan met behulp van de Arbeidsmarktscan.

Q
Wat houdt de Arbeidsmarktscan in?
A
Aan de hand van een aantal vragen berekent de Arbeidsmarktscan binnen luttele momenten de arbeidsmarktkansen voor nu en in de toekomst. Daarbij wordt op basis van uitgebreide, objectieve data gekeken naar iemands vooruitzichten, kans op werkloosheid en verdiencapaciteit voor de komende 5 jaar. Een positieve score geeft vervolgens voldoende zekerheid dat ze de toekomstige betalingsverplichtingen van een hypotheek kunnen blijven voldoen. Eis is wel dat men minimaal een jaar moet hebben gewerkt.

Q
Wanneer komen mijn uitzendkrachten in aanmerking voor de Arbeidsmarktscan?
A
De uitzendkracht vult een lijst van 20 vragen in op basis waarvan de Arbeidsmarktscan wordt gedaan. Met een score van in ieder geval meer dan 70 punten komt de uitzendkracht mogelijk in aanmerking voor een hypotheek. Indien hij inderdaad na enige tijd met een hypotheek een huis wil kopen, kan dat voorlopig alleen via een van de bij dit project aangesloten hypotheekadviseurs en geldverstrekkers.

Q
Welke hypotheekadviseurs werken er momenteel mee aan het project?
A
Op dit moment zijn de Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, de Hypotheker en Hypotheekvisie aangesloten.

Q
Welke geldverstrekkers werken er momenteel mee aan het project?
A
Op dit moment doen er twee hypotheekverstrekkers mee aan de pilot. Het streven van de Intellegence Group is wel dat er op termijn meerdere hypotheekverstrekkers zullen aansluiten. Hetzelfde geldt voor de hypotheekadviseurs.

Hypotheekverstrekkers: (afhankelijk van de uitslag uit de arbeidsmarktscan):
  • Florius: vanaf 70 punten
  • Obvion: vanaf 80 punten

Q
Waar kan ik me aanmelden voor deze pilot?
A
Uitzendondernemingen kunnen nog aansluiten bij de pilot. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nbbu.nl en daarin aan te geven dat u graag mee wilt doen met de pilot voor hypotheken. Wij nemen dan contact met u op om uw account te activeren waardoor u de Arbeidsmarktscan kunt aanvragen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *