7 vragen over aanbesteden

Per 1 juli 2016 is de herziene Aanbestedings- wet van kracht.
Welke kansen biedt de herziening ondernemers in het mkb en hoe profiteert u daarvan?

Q
Kan ik als mkb-onderneming inschrijven op een aanbesteding?
A
Jazeker. In de wet zijn wijzigingen doorgevoerd die volop kansen creëren voor het mkb om mee te dingen naar overheidsopdrachten. Omvang van een organisatie, omzet en referenties zijn voortaan geen reden meer om een inschrijver uit te sluiten. Dat betekent dat de tijd gekomen is voor het mkb om zijn kansen te verzilveren.

Q
Waar begin ik?
A
Voordat u tijdens de offertefase gaat inschrijven is het handig uw kansen in te schatten. Dit doet u in de zogenaamde acquisitiefase met de volgende vragen: • Welke huidige klanten zijn via een aanbesteding gewonnen of zouden in de toekomst weleens moeten gaan aanbesteden? • Welke belangrijke prospects zijn aanbestedingsplichtig? Denk aan ministeries, gemeenten, waterschappen, lucht- en zeehavens, energiebedrijven, maar ook sommige ziekenhuizen. Doe een stakeholderanalyse, bekijk de vorige aanbesteding (te vinden op TenderNed) en organiseer een marktconsultatie. Want voor de aanbestedende dienst geldt: inkopen met voorkennis is vakkennis.

Q
En daarna?
A
Op het moment van publicatie van de aanbesteding start de offertefase. Het gaat er dan om dat u zich op kwaliteit en prijs kunt onderscheiden. Bent u overtuigd van uw kansen, begin dan direct, zodat u de beschikbare tijd optimaal kunt benutten om een winnende offerte te schrijven.

Q
Is er een kans dat ik win?
A
Mkb-ondernemingen maken zeker kans een aanbesteding te winnen. Jaarlijks wordt door de overheid voor zo’n 60 miljard euro ingekocht. Ongeveer twee derde daarvan is bestemd voor leveringen en diensten, bijvoorbeeld van uitzendkrachten en payrollers. Ongeveer 27 miljard van het totaal is afkomstig van de decentrale overheid, zoals gemeentes en waterschappen. Alle aanbestedingen van de Nederlandse overheid - uw kansen! - worden gepubliceerd op TenderNed.

Q
Waar moet ik op letten?
A
Bij een aanbesteding gaat het om gunningscriteria. Dit zijn meestal open vragen. In uw antwoorden kunt u beargumenteren hoe u op basis van kennis, ervaring en prestaties in staat bent de gevraagde doelstellingen te realiseren. Hoe borgt u het beloofde resultaat? En de bijbehorende kwaliteit? Tegen welke aangeboden prijs? Om alle inschrijvingen met elkaar te vergelijken, maakt de aanbestedende dienst gebruik van een beoordelingsmethodiek (vragen met een bepaalde wegingsfactor die getoetst worden door een beoordelingscommissie). Maak gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen, over zowel de beoogde oplossing als de gekozen procedure en methodiek.

Q
Wil ik wel winnen?
A
Voordat u de in potentie winnende aanbieding ook daadwerkelijk inlevert, stelt u zichzelf nog een keer de vraag: wil ik winnen? Bij een aanbesteding gaat het altijd om grote contracten en het winnen van het contract heeft impact op uw operatie. De vraag is dus vooral: bent u in staat er een winstgevend contract van te maken? Direct dan wel indirect? Het winnen van uw eerste contract bij de overheid opent namelijk deuren naar nog meer overheidsopdrachten. Dus zorg dat u bent voorbereid op groei.

Q
Kan de NBBU me hierbij helpen?
A
De NBBU werkt samen met CINFIELD, een expertisebureau in bidmanagement dat helpt succesvol in te schrijven op aanbestedingen. We zorgen ervoor dat NBBU-leden niet onbedoeld worden uitgesloten van een aanbesteding, bijvoorbeeld wanneer in een aanbesteding alleen de ABU-cao is opgenomen. Dat komt voor – veelal door onwetendheid bij de aanbestedende diensten. Meestal wordt de aanbesteding aangepast als de NBBU daar op wijst. De NBBU heeft zitting in de Commissie Overheidsaanbestedingen en helpt leden hun bidproces aan te scherpen. Bekijk ook de themapagina Aanbestedingen op onze website. De NBBU legt uit waarom meedoen aan aanbestedingen kansen biedt.


Comments 1

  1. Geachte heer/mevrouw,

    In de Q&A over ‘aanbesteden’ staat een fout. Bij de 4e vraag ‘Is er een kans dat ik win?’, is het antwoord onjuist. Het juiste antwoord is ‘Nee, u maakt erg weinig kans’.

    Het is een misverstand dat MKB-bedrijven door de Aanbestedingswet en het niet hanteren van selectiecriteria ineens meer of grotere kansen hebben om een aanbesteding te winnen. In theorie hebben alle inschrijvende partijen (klein en groot) even veel kans om de aanbesteding te winnen. In de praktijk winnen bijna alleen grote bedrijven. In het antwoord staat een verwijzing naar TenderNed. Het is in TenderNed eenvoudig na te gaan welke bedrijven een aanbesteding hebben gewonnen. Ik schat in dat slechts enkele van uw leden een aanbesteding hebben gewonnen de afgelopen jaren, waarbij gelet op het aantal aanbestedingen de winkans erg laag is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *