7 vragen over aanbesteden

Per 1 juli 2016 is de herziene Aanbestedings- wet van kracht.
Welke kansen biedt de herziening ondernemers in het mkb en hoe profiteert u daarvan?

Q
Kan ik als mkb-onderneming inschrijven op een aanbesteding?
A
Jazeker. In de wet zijn wijzigingen doorgevoerd die volop kansen creëren voor het mkb om mee te dingen naar overheidsopdrachten. Omvang van een organisatie, omzet en referenties zijn geen reden meer om een inschrijver uit te sluiten. Dat betekent dat de tijd gekomen is voor het mkb om zijn kansen te verzilveren!

Q
Waar begin ik?
A
Voordat u inschrijft op een aanbesteding is het handig uw kansen in te schatten. Dit doet u in de zogenaamde acquisitiefase met de volgende vragen: 1. Welke huidige klanten zijn via een aanbesteding gewonnen of zouden in de toekomst weleens moeten gaan aanbesteden? 2. Welke belangrijke prospects zijn aanbesteding plichtig? Denk aan ministeries, gemeenten, waterschappen, lucht- en zeehavens, energiebedrijven, maar ook sommige ziekenhuizen. Doe een stakeholderanalyse, bekijk de vorige aanbesteding (te vinden op TenderNed) en ga in gesprek met de prospect. Het stappenplan ‘Succesvol inschrijven op aanbestedingen’ helpt u bij de stappen die u voorafgaand op de aanbesteding kunt nemen.

Q
En daarna?
A
Op het moment van publicatie van de aanbesteding start de offertefase en gaat het erom dat u zich op kwaliteit en prijs weet te onderscheiden. Begin direct, zodat u de beschikbare tijd optimaal benut om de winnende inschrijving te produceren. Het stappenplan ‘Succesvol inschrijven op aanbestedingen’ helpt u bij de stappen waar u bij stil dient te staan wanneer in wilt schrijven op een aanbesteding.

Q
Is er een kans dat ik win?
A
Mkb-ondernemingen maken zeker kans een aanbesteding te winnen! Jaarlijks wordt door de overheid voor zo’n 73 miljard euro ingekocht. Ongeveer twee derde daarvan is bestemd voor leveringen en diensten, bijvoorbeeld van uitzendkrachten en payrollers. Ongeveer 27 miljard van het totaal is afkomstig van de decentrale overheid, zoals gemeentes en waterschappen. Alle aanbestedingen van de Nederlandse overheid - uw kansen! - worden gepubliceerd op TenderNed.

Q
Waar moet ik op letten?
A
Bij een aanbesteding gaat het om selectie en gunningscriteria. De selectiecriteria zijn de minimale eisen waar u aan moet voldoen om deel te kunnen nemen. De gunningscriteria zijn de punten waar u uzelf kunt onderscheiden van andere inschrijvers. Dit zijn meestal open vragen. In uw antwoorden kunt u beargumenteren hoe u op basis van kennis, ervaring en prestaties in staat bent de gevraagde doelstellingen te realiseren. Hoe borgt u het beloofde resultaat en de bijbehorende kwaliteit? Tegen welke aangeboden prijs? Om alle inschrijvingen met elkaar te vergelijken, maakt de aanbestedende dienst gebruik van een beoordelingsmethodiek (vragen met een bepaalde wegingsfactor die getoetst worden door een beoordelingscommissie). Maak gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen, over zowel de beoogde oplossing als de gekozen procedure en methodiek.

Q
Wil ik wel winnen?
A
Voordat u de in potentie winnende aanbieding ook daadwerkelijk inlevert, stelt u zichzelf nog een keer de vraag: wil ik winnen? Bij een aanbesteding gaat het altijd om grote contracten en het winnen van het contract heeft impact op uw operatie. De vraag is dus vooral: bent u in staat er een winstgevend contract van te maken? Direct dan wel indirect? Het winnen van uw eerste contract bij de overheid opent namelijk deuren naar nog meer overheidsopdrachten. Dus zorg dat u bent voorbereid op groei.

Q
Kan de NBBU me hierbij helpen?
A
De NBBU werkt samen met CINFIELD, een expertisebureau in bidmanagement dat helpt succesvol in te schrijven op aanbestedingen. Zij behartigen de belangen van de NBBU leden en vergroten daarmee de win-kans. NBBU zorgt er in samenwerking met Cinfield bijvoorbeeld voor dat NBBU-leden niet onbedoeld worden uitgesloten van een aanbesteding, bijvoorbeeld wanneer in een aanbesteding alleen de ABU-cao is opgenomen als selectiecriteria. Dit komt helaas voor, veelal door onwetendheid bij de aanbestedende diensten. Meestal wordt het aangepast als Cinfield hier namens NBBU daar op wijst. Daarnaast helpt Cinfield NBBU leden bij het inschrijven op aanbestedingen en bieden ondersteuning bij het aanscherpen van het tenderproces met als doel: het verzilveren van kansen! Bekijk ook de themapagina Aanbestedingen op onze website.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *