Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de NBBU voor uitzenden en werving en selectie zijn herzien.
Wat is het belang van de algemene voorwaarden en wat is er veranderd?

Q
Wat zijn algemene voorwaarden?
A
De algemene voorwaarden, ook wel leveringsvoorwaarden genoemd, zijn onderdeel van de overeenkomst tussen u en uw opdrachtgever. Het is een standaarddocument waarin de condities waaronder er wordt uitgezonden naar de inlener, zijn vastgelegd. Onderwerpen die in de algemene voorwaarden worden geregeld zijn bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden en aansprakelijkheden. De afspraken met een meer individueel karakter zoals het tarief, worden vastgelegd in de inleenovereenkomst. Daarin kan er ook worden afgeweken van bepalingen van de algemene voorwaarden.

Q
Is het verplicht om de algemene voorwaarden van de NBBU te hanteren?
A
Nee, als NBBU-lid bent u niet verplicht om met (bepaalde) algemene voorwaarden te werken. U kunt de NBBU algemene voorwaarden bijvoorbeeld ook als basis gebruiken en ze aanpassen aan uw eigen praktijk en werkwijze. U dient uw algemene voorwaarden dan wel zelf te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Q
Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst?
A
U dient de algemene voorwaarden vóór of bij het aangaan van de overeenkomst van toepassing te verklaren. Bovendien dient u uw klant een redelijke mogelijkheid te bieden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. In de praktijk wordt hier regelmatig onzorgvuldig mee omgegaan en wordt pas bij een conflict gekeken of dit wel juist is gebeurd. U loopt dan het risico dat de algemene voorwaarden vernietigbaar zijn. Dit betekent dat de overeenkomst wel in stand blijft maar dat de algemene voorwaarden niet op deze overeenkomst van toepassing zijn.

Q
Wat bepalen de nieuwe algemene voorwaarden omtrent de overname- vergoeding?
A
De algemene voorwaarden stellen dat als uitgangspunt geldt dat de inlener de uitzendonderneming een vergoeding verschuldigd is als hij de ingeleende uitzendkracht rechtstreeks in dienst wenst te nemen. De hoogte van deze vergoeding is niet opgenomen. Het doel van marktwerking en mededinging is namelijk dat u als onderneming geheel zelfstandig beslissingen neemt over uw prijsbeleid, zoals het maken van afspraken met de inlener over de hoogte van de overnamevergoeding. U kunt deze afspraken vastleggen in de individuele inleenovereenkomst of in uw eigen algemene voorwaarden.

Q
Kunnen de nieuwe algemene voorwaarden toegepast worden bij payroll?
A
De dienstverlening payrolling is steeds diverser geworden waardoor het lastig is model- algemene voorwaarden te formuleren. Daarnaast is het de verwachting dat er in de toekomst nieuwe regelgeving komt voor payrolling. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe deze regelgeving eruit komt te zien. De NBBU ziet payrolling als een bijzondere vorm van terbeschikkingstellen. De algemene voorwaarden kunnen daardoor ook gebruikt worden bij de dienstverlening payrolling. Mocht blijken dat er alsnog aparte bepalingen rondom payrolling opgenomen dienen te worden, dan zal dit in de toekomst gerealiseerd worden.

Fariël Dilrosun

Hoofd Juridische Zaken NBBU

‘U dient de algemene voorwaardenKlik hier om de aangepaste algemene voorwaarden van de NBBU te downloaden
vóór of bij het aangaan van de overeenkomst van toepassing te verklaren.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *